Park Hotel Hokovce

Služby

Park Hotel Hokovce

Naše služby

Okrem ubytovania a štandardných služieb poskytovaných hotelom, poskytujeme aj nasledovné služby:

Pre našich klientov poskytujeme za príplatok k ubytovaniu:

  • Strážené parkovisko
  • Požičiavanie bicyklov

V priestoroch hotela prevádzkujeme:

  • Cestovnú kanceláriu
  • Zmenáreň
  • Reštauráciu
  • Bazén

Pre skupiny, organizácie zabezpečujeme:

  • osobnú prepravu modernými klimatizovanými autobusmi.
  • predaj permanentiek do bazénu pre organizácie /možné čerpať financie zo soc. fondu
Back to Top